JAARLIKSE JAGSEISOEN

VRYSTAAT PROVINSIE JAGSEISOEN: 2017

 

Tot verdere kennisgewing in die Provinsiale Koerant sal die volgende jagregulasies in die Vrystaat Provinsie geld:

 

Vrystaat Provinsie Jagseisoen

 

Soort “gewone wild” soos gelys in Bylae 2

 

Tydperk wanneer “gewone wild” gejag of gevang mag word.

 

 

Gewone Tarentaal (Numida meleagris),

Bosveldfisant (Pternistes swainsonii),

Bergpatrys (Scleroptila africanus),

Kalaharipatrys (Scleroptila levaillantoides),

Afrikaanse Kwartel /Gewone kwartel (Coturnix coturnix).

 

Kolgans (Alopochen aegyptiacus),

Wildemakou (Plectropterus gambensis),

Geelbekeend (Anas undulata),

Rooibekeend (Anas erythrorhyncha).

 

Bleshoender (Fulica cristata). 

 

 

1 Mei tot en met 31 Augustus.

 

‘n Maksimum van tien (10) grond-jagvoëls, en tien (10) watervoëls per jagter per dag (met inbegrip van voëls wat gewond is en daardie wat nie opgespoor word nie).

 

 

 Jagters moet daarop bedag wees dat afhangende van onstandighede sekre jagvoëls en watervoëls wel in oop seisoen broei en behalwe vir die Gewone Kwartel Coturnix coturnix moet daar te alle tye tussen swerms voëls van drie of meer gejag word.

 

 

Springbok (Antidorcas marsupialis) 

Blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi),

Blou Wildebees (Connochaetes taurinus),

Bosbok (Tragelaphus scriptus),

Gemsbok (Oryx gazella),

Kameelperd (Giraffa camelopardalis) ,

Rooi Hartebees (Alcelaphus buselaphus),

Rooibok ( Aepyceros melampus melampus),

Burchell’s  Zebra (Equus burchellii),

Waterbok (Kobus ellipsyprimus ellipsyprimus),

 

Buffel (Syncerus caffer)

Koedoe (Tragelaphus strepsiceros)

Eland (Taurotragus oryx)

 

 

 

 

Klipspringer (Oreotragus oreotragus)

Vaalribbok (Pelea capreolus)

Steenbok (Raphicerus campetris)

Gewone Duiker (Sylvicapra grimmia)

 

1 Januarie tot en met 31 Desember.

Diere mag slegs gejag word op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

1 April tot en met 30 September.

Diere mag gejag word op plase wat nie geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

1 Januarie tot en met 31 Desember .

Diere mag slegs gejag word op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

1 Januarie tot en met 31 Desember.

Diere mag slegs gejag word op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

 

Rooiribbok (Redunca fulvorufula)

 

1 April  tot en met 30 September.

 

Slegs twee van ‘n spesifieke trop mag gejag word.

 

Geen massa vangste mag gedoen word nie op plase wat nie geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

 

 

Vlakhaas (Lepus capensis)

Kolhaas (Lepus saxatilis)

 

1 April tot en met 30 September.

‘n Getal van 3 Vlakhase (Lepus capensis) en 3 Kolhase (Lepus saxatilis) per jagter per dag word toegelaat.

 

 

**Klipspringer(Oreotragus oreotragus)

**Koedoe (Tragelaphus strepsiceros)

**Eland (Taurotragus oryx)

**Rooiribbok (Redunca fulvorufula),

**Vaalribbok (Pelea capreolus).,

**Gewone Duiker (Sylvicapra grimmia),

**Steenbok (Raphicerus campetris),

Vlakhaas  (Lepus capensis),

Kolhaas (Lepus saxatilis).  

 

 

 

 

 

Geen jag gedurende nag toegelaat nie.

 

**Swart Wildebees(Connochaetes gnou),

**Hartman Zebra (Equus hartmannae),

**Bastergemsbok (Hippotragus equinus equinus),

**Tsessebe  Damaliscus lunatus lunatus),

**Gewone Rietbok (Redunca arundinum).

 

Bontebok (Damaliscus pygargus pygargus).

 

 

 

Volgens die Biodiversiteit Wet, 2004 (Wet No. 10 van 2004), Bedreigde of Beskermde Spesies Regulasies, word permitte vereis vir die jag en vang van hierdie spesies behalwe as die grondeienaar vir TOPS geregistreer is.

 

Vang van alle “gewone wild” soorte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Maart tot en met die 31 Oktober 2013 volgens translokasie riglyne en regulasies.

 

Spesies gemerk ** beteken dat vangste mag slegs plaasvind op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

Bontebok mag alleenlik gevang en verhandel word met 'n bykommende permit uitgereik deur die Departement gedurende die tydperk 1 April tot en met 30 September..

 

 

“Gewone wild” spesies wat nie gelys is in die prokklamasie nie.

 

 

“Geslote seisoen” en mag nie gejag of gevang word nie.