ONS ORGANISASIE

VRYSTAATSE JAGTERS- EN WILDBEWARINGS VERENIGING

 

Die Vrystaatse Jagters- en Wildbewarings Vereniging (Vrystaat Jagters) is op 24 Oktober 1981 gestig en streef daarna om alle gemeenskappe van regoor die Vrystaat te dien en kan Vrystaat Jagters met trots sê “Ons dien jagters in die Vrystaat

Die lede van Vrystaat Jagters word geografies in takke oor die lengte en breedte van die provinsie saamgesnoer. In takverband word elke lid die geleentheid gebied om hom/haarself uit te leef tussen mense vanuit sy/haar eie omgewing. Op hierdie wyse is lede van Vrystaat Jagters dan ook vanweë hulle gesamentlike belangstelling, direkte kennis en passie vir die sport, in die unieke posisie om in hul onmiddelike omgewing, ‘n reuse bydrae te maak en geweldige invloed uit te oefen.

Takke is tot ‘n groot mate outonoom, met ‘n eie takbestuur en besluit self oor hul eie aktiwiteite, volgens hul eie behoeftes. Vrystaat Jagters glo egter dat vir die bedryf van ‘n suksesvolle vereniging goeie tweerigting kommunikasie van die uiterste belang is en het ‘n takverteenwoordiger van elke tak sitting op die Uitvoerende Kommitee van Vrystaat Jagters, welke elke 3 keer per jaar vergader en waar besluite by wyse van konsensus geneem word.

Elke tak bedryf jaarliks aktiewe programme om op plaaslike vlak dienste aan hul lede en die publiek te lewer en kan belangstellendes op die vereniging se webwerf by www.fshunters.co.za gaan inloer en kyk wat die tak in sy/haar gebied aanbied en wie om te kontak indien hulle as lid wil aansluit. 

Vrystaat Jagters streef daarna om elke tak te help met die daarstelling van voldoende geriewe vir gereelde skietoefening waar lede nie alleen teen mekaar kan kompeteer nie, maar ook hul kennis van vuurwapens en ammunisie asook hul skietvernuf kan verbeter.

Opleiding, in al sy fasette, is ’n kerndimensie van die Vrystaat Jagters se missie en is een van die belangrikste verantwoordelikhede waarmee van Vrystaat Jagters, waarde tot lede toevoeg,  skiet- en jagopleiding.

Opleiding word nie alleen op takvlak nie maar ook gesamentlik aangebied.

Vrystaat Jagters glo dat vir die bedryf van ‘n suksesvolle vereniging goeie tweerigting kommunikasie van die uiterste belang is en word daar gepoog om inligting so vinnig en doeltreffend moontlik aan die lede deur te gee.  Vir hierdie doel word daar voortdurend gewerk en verander aan die  verbetering van die adminstratiewe funksies van die vereniging. 

 By  Vrystaat Jagters is jy nie net ‘n nommer nie, maar deel van ‘n familie van jagters en natuurbewaarders wat mekaar se belange op die hart dra.

Omdat  jagters, jag en vuurwapeneienaarskap  deurentyd onder die vergrootglas geplaas word en omdat Vrystaat Jagters verbind is tot die etos van etiese jagter as natuurbewaarder poog ons op provinsiale vlak om met ons nuwe slagspreuk “WAAR ETIESE JAG EN ‘N LIEFDE VIR DIE NATUUR BELANGRIK IS“ die beeld van jagters en die jagbedryf te verbeter.

As trotse lid van Chasa, het die Vrystaat Jagters sitting op die Chasa Raad (die Konfederasie van Jagtersvereniging van Suid Afrika),  wat as konfederasie een van die grootste belangegroepe in die jagbedryf in Suid Afrika uitmaak en as spreekbuis van sy lidverenigings (ingesluit Vrystaat Jagters) op ‘n gereelde grondslag, ten behoewe van al die lidverenigings en duisende lede op nasionale vlak met regerings instellings onderhandel oor sake wat op vuurwapen eienaarskap, die jagter, die jagbedryf en natuurbewaring in Suid Afrika betrekking het.

Spanne van Vrystaat Jagters neem jaarliks op nasionale vlak deel aan die Chasa Intervereniging Jaggeweerskietkompetisie, welke ‘n kompetisie is wat Vrystaat Jagters as gasheer en in samewerking met die SA Jaggeweerskietvereniging vir die afgelope aantal jare met groot sukses aanbied.

 In Oktober van elke jaar word daar ‘n amptelike trofeekompetisie van Vrystaat Jagters gehou en tydens die jaarlikse spogdinee, welke die aand na die kompetisie aangebied word, word bekers en pryse aan die wenners in elke kategorie van die trofeekompetisie oorhandig en ook ‘n natuurbewaarder van die jaar aangewys.

 

CREDO VAN VRYSTAAT JAGTERS- EN WILBEWARINGSVERENIGING

 

“Op Vrystaat aarde staan ons saamgesnoer om ons natuurerfenis te bewaar en deur volgehoue ywer, die geskiedenis en tradisies van jag in alle fasette uit te leef en te bevorder.”

 

ORGANOGRAM VAN VRYSTAAT JAGTERS AS LIDVERENIGING VAN CHASA

 

CHASA BESTUUR

CHASA RAAD

(VERTEENWOORDIGERS VAN LIDVERENIGINGS INSLUITENDE VRYSTAAT JAGTERS)

VRYSTAAT JAGTERS BESTUUR

UITVOERENDE KOMITEE

(VRYSTAAT JAGTERS BESTUUR EN TAKVERTEENWOORDIGERS)

TAKBESTURE

LEDE

JAG EN SPORTSKIET VERWANTE AKTIWITEITE

 

 

 

SAPD Aansoekvorms

VOLG DIE LINK OM SAPD AANSOEKVORMS AF TE LAAI

JAARLIKSE JAGSEISOEN

VRYSTAAT PROVINSIE JAGSEISOEN: 2017

 

Tot verdere kennisgewing in die Provinsiale Koerant sal die volgende jagregulasies in die Vrystaat Provinsie geld:

 

Vrystaat Provinsie Jagseisoen

 

Soort “gewone wild” soos gelys in Bylae 2

 

Tydperk wanneer “gewone wild” gejag of gevang mag word.

 

 

Gewone Tarentaal (Numida meleagris),

Bosveldfisant (Pternistes swainsonii),

Bergpatrys (Scleroptila africanus),

Kalaharipatrys (Scleroptila levaillantoides),

Afrikaanse Kwartel /Gewone kwartel (Coturnix coturnix).

 

Kolgans (Alopochen aegyptiacus),

Wildemakou (Plectropterus gambensis),

Geelbekeend (Anas undulata),

Rooibekeend (Anas erythrorhyncha).

 

Bleshoender (Fulica cristata). 

 

 

1 Mei tot en met 31 Augustus.

 

‘n Maksimum van tien (10) grond-jagvoëls, en tien (10) watervoëls per jagter per dag (met inbegrip van voëls wat gewond is en daardie wat nie opgespoor word nie).

 

 

 Jagters moet daarop bedag wees dat afhangende van onstandighede sekre jagvoëls en watervoëls wel in oop seisoen broei en behalwe vir die Gewone Kwartel Coturnix coturnix moet daar te alle tye tussen swerms voëls van drie of meer gejag word.

 

 

Springbok (Antidorcas marsupialis) 

Blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi),

Blou Wildebees (Connochaetes taurinus),

Bosbok (Tragelaphus scriptus),

Gemsbok (Oryx gazella),

Kameelperd (Giraffa camelopardalis) ,

Rooi Hartebees (Alcelaphus buselaphus),

Rooibok ( Aepyceros melampus melampus),

Burchell’s  Zebra (Equus burchellii),

Waterbok (Kobus ellipsyprimus ellipsyprimus),

 

Buffel (Syncerus caffer)

Koedoe (Tragelaphus strepsiceros)

Eland (Taurotragus oryx)

 

 

 

 

Klipspringer (Oreotragus oreotragus)

Vaalribbok (Pelea capreolus)

Steenbok (Raphicerus campetris)

Gewone Duiker (Sylvicapra grimmia)

 

1 Januarie tot en met 31 Desember.

Diere mag slegs gejag word op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

1 April tot en met 30 September.

Diere mag gejag word op plase wat nie geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

1 Januarie tot en met 31 Desember .

Diere mag slegs gejag word op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

1 Januarie tot en met 31 Desember.

Diere mag slegs gejag word op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

 

Rooiribbok (Redunca fulvorufula)

 

1 April  tot en met 30 September.

 

Slegs twee van ‘n spesifieke trop mag gejag word.

 

Geen massa vangste mag gedoen word nie op plase wat nie geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

 

 

Vlakhaas (Lepus capensis)

Kolhaas (Lepus saxatilis)

 

1 April tot en met 30 September.

‘n Getal van 3 Vlakhase (Lepus capensis) en 3 Kolhase (Lepus saxatilis) per jagter per dag word toegelaat.

 

 

**Klipspringer(Oreotragus oreotragus)

**Koedoe (Tragelaphus strepsiceros)

**Eland (Taurotragus oryx)

**Rooiribbok (Redunca fulvorufula),

**Vaalribbok (Pelea capreolus).,

**Gewone Duiker (Sylvicapra grimmia),

**Steenbok (Raphicerus campetris),

Vlakhaas  (Lepus capensis),

Kolhaas (Lepus saxatilis).  

 

 

 

 

 

Geen jag gedurende nag toegelaat nie.

 

**Swart Wildebees(Connochaetes gnou),

**Hartman Zebra (Equus hartmannae),

**Bastergemsbok (Hippotragus equinus equinus),

**Tsessebe  Damaliscus lunatus lunatus),

**Gewone Rietbok (Redunca arundinum).

 

Bontebok (Damaliscus pygargus pygargus).

 

 

 

Volgens die Biodiversiteit Wet, 2004 (Wet No. 10 van 2004), Bedreigde of Beskermde Spesies Regulasies, word permitte vereis vir die jag en vang van hierdie spesies behalwe as die grondeienaar vir TOPS geregistreer is.

 

Vang van alle “gewone wild” soorte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Maart tot en met die 31 Oktober 2013 volgens translokasie riglyne en regulasies.

 

Spesies gemerk ** beteken dat vangste mag slegs plaasvind op plase wat geregistreer is met ‘n sertifikaat van voldoende omheining volgens artikel 2(2)(a) van die Wet op Wilddiefstal, 1991 (Wet No. 105 of 1991).

 

Bontebok mag alleenlik gevang en verhandel word met 'n bykommende permit uitgereik deur die Departement gedurende die tydperk 1 April tot en met 30 September..

 

 

“Gewone wild” spesies wat nie gelys is in die prokklamasie nie.

 

 

“Geslote seisoen” en mag nie gejag of gevang word nie.

Nuutste Nuus

 

 

 

 

 

24 April 2017

 

INTERNAL CIRCULAR / INTERNE OMSENDBRIEF 1/2017

 

AAN: LIDVERENIGINGS

 

2017 JUNIOR JAGTER / MENTOR JAGFOTO-GELUKKIGE TREKKING

 

Dit is een van CHASA se strategiese prioriteite om meer aandag te skenk aan die werwing van junior jagters asook om hulle betrokkenheid in verenigingaktiwiteite te bevorder.


Gevolglik het die Raad van CHASA besluit om  die Junior Jagter / Mentor Jagfoto-Gelukkige Trekking weer in 2017 aan te bied.  Die behels die volgende:

 

1)     Jagfotos van 'n junior jagter en sy mentor moet aan CHASA se kantoor gestuur word. Fotos wat in die 2017 jagseisoen geneem is, sal kwalifiseer indien moontlik. ‘n Foto sonder die mentor is ook aanvaarbaar.

2)     Die foto moet egter vergesel word van 'n brief van die grondeienaar wat die plek en die datum van die jag bevestig.

3)     Die kwaliteit van die foto sal nie as kriteria geld nie en die wenner sal deur 'n gelukkige trekking aangewys word.

4)     Die prys behels 'n jaguitstappie wat deur CHASA geborg word.

5)     Die sluitingsdatum vir die instuur van fotos is 21 Augustus 2017.

6)     Die trekking sal plaasvind tydens die September 2017 Raadsvergadering.

7)     Die mentor mag nie die bok vir die Junior skiet nie.

 

 

Ons sien uit na u samewerking en ondersteuning in hierdie verband.

 

AANSLUITINGSFOOIE VIR 2017:

Gewone senior lede/familie paket/pensionarisse - R200.00

Junior lid of Voltydse student -R75.00

LEDEGELDE VIR 2017

Daar is op die Algemene Jaarvergadering besluit dat die ledegelde vir 2017 as volg sal wees:

-Gewone/senior lede – R580.00

-Pensionarisse/Veterane lede (65 jaar en ouer) – R390.00

-Junior lede (10-18 jaar oud) – R150.00 (slegs eenmalig betaalbaar by aansluiting, tensy sodanige junior oor Toegewyde Status beskik, dan is jaarliks ledegelde vir juniors betaalbaar)

-Voltydse studente (ouer as 18 jaar) -R150.00 (slegs eenmalig betaalbaar by aansluiting, tensy sodanige voltydse student oor Toegewyde Status beskik, dan is die jaarliks ledegelde vir voltydse studente betaalbaar - voltydse studente moet jaarliks bewys van voltydse studies lewer)

-Familie paket

     -Hooflid/Senior lid-R580.00

     -Gade van lid - R230.00 (slegs in geval van familie paket)

     -Kinders van lid/Juniors/studente -R150.00(slegs eenmalig betaalbaar by aansluiting, tensy sodanige      junior/student oor Toegewyde Status beskik, dan is jaarliks ledegelde vir juniors/voltydse studente betaalbaar - voltydse studente moet jaarliks bewys van voltydse studie lewer)

 

SAPD OMSENDSKRYWE RAKENDE GELYKTYDIGE INDIENING VAN AANSOEKSTUKKE:

DOUBLE SUBMISSION OF BOTH COMPETENCY (SAPS 517) AND FIREARM LICENCE APPLICATION (SAPS 271)

URGENT!!!!!!!

Good Morning, FLASH Provincial Commanders.

By directive from the Section Head: Central Firearms Register: Brigadier LJ Mabule.

1. Please take note that as from today (2016-02-08) the double submission of applications (SAPS 517 and SAPS 271) have been terminated.

2. A Competency must first be approved then an SAPS 271 can be accepted and captured for processing.

3. An official directive will follow, all DFO’s under your command must be informed accordingly.

4. Your cooperation in this regard will be highly appreciated.


Kind Regards.

Kagiso Matlala SECRETARY
SECTION HEAD: CENTRAL FIREARMS REGISTER
TEL: 012 353 6104
FAX: 086 553 7216
FAX TO EMAIL: 086 553 7216
E-MAIL: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

-NEEM KENNIS DAT VOORMELDE SLEGS VAN TOEPASSING IS OP PERSONE WIE VIR DIE 1STE KEER AANSOEK DOEN VIR 'N BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT EN VUURWAPEN LISENSIES.

-NEEM OOK KENNIS DAT DIESELFDE ONGELUKKIG OOK VAN TOEPASSING IS OP PERSONE WIE NIE BETYDS AANSOEK GEDOEN HET VIR HERNUWING VAN BESTAANDE LISENSIES NIE EN NOODGEDWONGE HUL WAPENS BY HANDELAARS GAAN INHANDIG HET EN WAARVAN DIE WAPENS OP DIE STERKTE VAN DIE HANDELAAR OORGEPLAAS IS EN BY IMPLIKASIE NOU VAN NUUTS AF AANSOEK DOEN.

-DIE SKRYWE HET EGTER GEEN BETREKKING OP AANSOEKE OM HERNUWING VAN LISENSIES, WAT 90 DAE OF LANGER VOOR DIE VERVALDATUM VAN 'N BESTAANDE LISENSIE GEDOEN WORD NIE.

 

TO: ALL THE EMPLOYEES OF THE SAPS

 

RENEWAL OF FIREARM LICENCES: FIREARMS CONTROL ACT, 2000 (ACT NO 60 OF 2000)

 

 

The purpose of the Firearms Control Act, 2000 (Act no 60 of 2000) is to establish a comprehensive and effective firearm control system that will enhance the management and enforcement of the legislation.

 

 In a recently reported case, a man was found guilty in a magistrate’s court for failing to renew his licence in time, as contemplated in the Firearms Control Act, 2000. He was sentenced to two years’ imprisonment or a fine of R10 000,00.

 

 

In terms of section 24 of the Firearms Control Act, 2000, a person who has been issued with a licence to possess a firearm, is obliged to renew this licence at least 90 days before its expiry date.

 

 

 

Section 27 of the Firearms Control Act, 2000, provides for the period of validity of each type of licence and permit that is issued. These dates are also reflected on the licence cards, as issued by the South African Police Service (SAPS). However, in terms of section 28 of the Firearms Control Act, 2000, a firearm licence terminates on the expiry of the relevant period contemplated in section 27 of the Firearms Control Act, 2000, unless it is renewed in terms of section 24 of the Firearms Control Act, 2000.  

 

The firearm owner has the option of selling, donating or deactivating the firearm, which must be concluded before the relevant expiry date. If an application for the renewal has been lodged before the licence has expired, the existing licence remains valid until the application has been decided.

 

 

 

In a circular with reference number 27/5/2/1, dated 2016-02-03 (Renewal of firearm licences in terms of section 24 of the Firearms Control Act, 2000, the following directives were given:

 

‘8. In the case where a person wants to renew or apply for a licence, but the validity of the licence has already expired, the person must be informed that he/she is not in lawful possession of the firearm anymore and that the firearm must be surrendered to the nearest police station.

9. When a firearm in respect of which the licence has expired, is voluntarily surrendered, the owner will not be prosecuted.’

 

It is clear that provisions were made for persons who failed to renew their firearm licences, to voluntarily surrender these firearm(s) and/or ammunition to the nearest police station, following which prosecution will not be instituted against the person.

 

This position prevails and, therefore, persons who voluntarily surrender their firearms at police stations, must not be charged for the illegal possession thereof.

 

 

However, if a police official discovers during his or her day-to-day policing activities or operations that a person is in possession of a firearm, but failed to renew his or her licence, meaning that they did not apply for the renewal of the firearm licence, the police official may institute criminal proceedings against the person for the illegal possession of a firearm in terms of section 3 of the Firearms Control Act, 2000, as follows: ‘Section 3: No person may possess a firearm unless he or she holds a licence, permit or authorisation issued in terms of this Act for that firearm’.

 

The Registrar of Firearms (National Commissioner) is ultimately responsible for the implementation of the Firearms Control Act, 2000, which includes administrative steps that are reasonable, fair and lawful.

 

 

This information must immediately be distributed to all officers and members of the SAPS for compliance purposes.

 

Any enquiries may be directed to:

 

Major General JJ Bothma at 082 779 8728

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Brigadier Mabule at 082 778 9542.

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  

 

 

BFN TAK

BFN TAK